ค่าบริการ

ค่าบริการ

 • ค่าทำบัญชีธรุกิจซื้อมาขายไป เริ่มต้น 2,500 บาทต่อเดือน
 • ค่าทำบัญชีธุรกิจบริการ เริ่มต้น 2,500 บาทต่อเดือน
 • ค่าทำบัญชีธุรกิจผลิต เริ่มต้น 3,000 บาทต่อเดือน
 • ค่าสอบบัญชี เริ่มต้น 5,000 บาทต่อปี
 • ค่าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 10,000 บาท (ทุนไม่เกิน 1ล้าน บาท)
 • ค่าจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 5,000 บาท (ทุนไม่เกิน 1ล้าน บาท)
 • ค่าจดจัดตั้งร้านค้า 4,000 บาท
 • ค่าบริการจดเลิกและชำระบัญชี เริ่มต้น 15,000 บาท

ค่าบริการอื่น

 • ค่าคัดหนังสือรับรอง 400 บาท
 • ค่าจดเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น เพิ่มเติมวัตถุประสงค์
 • กรรมการเข้า-ออก เป็นต้น 3,000 บาท

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

เข้าสู่เว็บไซต์